Cena Wernera Coblenze

Cena Wernera Coblenze může být udělena osobám, které se zvláště zasloužily o výzkum a atraktivní muzejní výsledky na území Saska, Dolního Slezska (Woiwodschaft Dolnoslaskie) a Čech (oblasti: Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj a Středočeský kraj).

Vyznamenáni je nezávislé na národnosti uchazeče.
Ceny mohou získat:

  • vynikající vědecké práce (např. disertace, diplomová či habilitační práce a pod.)
  • obsahově vynikající a po vizuální stránce výjimečná muzejní presentace (např. dolouhodobá či speciální výstava)
  • vyznamenány mohou být také obsahově a koncepčně příkladné presentace „plein air“ jako např. archeologické stezky a zvláště atraktivní zpřístupnění terénních památníků.