úvod

Se vstupen deseti nových členů do Evropské unie se Sasko 1. května 2004 vrací z okrajové pozice opět do středu Evropy.
Nadace „Pro Archaeologia Saxoniae“, domovem v Sasku, se proto rozhodla prostředky z výnosu nadace věnovat na podporu vědeckých záměrů nejen v Sasku, nýbrž také v sousedních oblastech Polska a Čech.
K tomuto rozhodnutí došla s vědomím, že právě historicky zaměřené společenskovědecké práce mohou podstatnou měrou přispět k integraci Evropy.
Přání zakladatele nadace “Mitteldeutsche Braunkohle AG“ je, aby se prostřednictvím podpory archeologie zesílil vědecký dialog, přesahující hranice jednotlivých zemí a současně rozšířilo povědomí o vzájemné minulosti. Nadace by měla také umožnit ocenění vědeckých odborníků či podporu inovativních ideí a vědeckých aktivit.

Werner Coblenz a Gerhard Bersu, jména spojená se stipendiem und cenou nadace „Stiftung Pro Archaeologia Saxoniae“, jsou svým životním dílem příkladem pro evropské porozumění a svobodu vědy. Werner Coblenz a Gerhard Bersu za tyto ideály bojovali v období obou německých dikatur.