Termíny p?ihlášek

Osmé výb?rové ?ízení na stipendium Gerharda Bersu pro období 20192021 je zahájeno.

Vaše žádosti m?žete posílat v písemné ?i elektronické podob? (PDF, max. 5 MB) do 31. 01. 2019 na adresu nadace „Pro Archaeologia Saxoniae“ (info@pro-archaeologia-saxoniae.org).

Nada?ní grémium rozhodne o podpo?e projektu na ja?e 2019. ?erpání m?že být zahájeno nejd?íve v lét? 2019.