Przedmowa

Z momentem przyjęcia 1 maja 2004 roku dziesięciu nowych członków do Unii Europejskiej, Saksonia ponownie przemieściła się z obrzeża do środka Europy.

Z tego powodu, Fundacja Pro Archaeologia Saxoniae z siedzibą w Saksonii zdecydowała się udostępnić fundusze fundacji dla projektów badawczych przeprowadzanych nie tylko w Saksonii, ale i na polskich i czeskich obszarach ościennych. Decyzja ta bazuje na przekonaniu, iż historycznie ukierunkowane nauki humanistyczne w znacznej mierze przyczyniają się do integracji Europy. Poprzez wspieranie archeologii pragnie ofiarodawca, Środkowoniemiecka Spółka Akcyjna Węgla Brunatnego (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH), potęgować przekraczający granicę dialog naukowy, zwiększać wiedzę o wspólnej przeszłości, nagradzać wybitne osiągnięcia naukowe oraz wspierać racjonalizatorskie pomysły i postępowania badawcze.


Werner Coblenz i Gehrhard Bersu, których imieniem nazwano stypendium oraz nagrodę Fundacji Pro Archaeologia Saxoniae, popierali swoim życiorysem oraz działalnością europejskie porozumienie oraz wolność nauki. Werner Coblenz i Gerhard Bersu wspierali te idee w okresie panowania obu niemieckich dyktatur.