Termin zg?oszenia

Informujemy, ?e rozpocz??a si? VIII edycja konkursu dla osób staraj?cych si? o przyznanie Stypendium im. Gerharda Bersu na okres 2019-2021.
Wnioski prosimy nadsy?a? w formie pisemnej na adres Fundacji Pro Archaeologia Saxoniae lub elektronicznej na adres info@pro-archaeologia-saxoniae.org (w formacie PDF, do 5 MB) do dnia 31.01.2019.
Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie og?oszona przez Kapitu?? Fundacji wiosn? 2019 r.
Rozpocz?cie wyp?acania dotacji mo?e nast?pi? najwcze?niej w okresie letnim 2019 r.