bersu-sep
Coblenz

Gerhard Bersu (1898–1964) byl významný německý prehistorik, který za těžkých podmínek a s velkým občanským nasazením významně ovlivnil a podpořil výzkum pravěku a protohistorie, a to nejen v Německu.

Werner Coblenz (1917–1995) patřil k renomovaným archeologům středního Německa. Vytvořil nové organizační struktury v oblasti archeologické památkové péče. Důsledně podporoval vědeckou výměnu se všemi kolegyněmi a kolegy ze všech částí Německa a této ideji zůstal věrný po celou dobu trvání rozděleného Německa.

Přejít nahoru