bersu-sep
Coblenz

Gerhard Bersu (*1898, †1964) był ważnym niemieckim prehistorykiem, który nawet w najtrudniejszych warunkach z wielką odwagą cywilną istotnie wpłynął promocję i rozwój badań nad prehistorią i wczesnymi dziejami nie tylko w Niemczech.

Werner Coblenz (*1917, †1995) należał do najwybitniejszych archeologów w środkowych Niemczech. Stworzył struktury instytucjonalnej ochrony i konserwacji zabytków archeologicznych. Konsekwentnie pielęgnował wymianę naukową z wszystkimi kolegami ze różnych części Niemiec, w którą angażował się przez cały okres podziału na RFN i NRD.

Scroll to Top