Fundacja

Działająca w Saksonii Fundacja Pro Archaeologia Saxoniae wspiera i nagradza wybitne archeologiczne projekty badawcze młodych naukowców z Saksonii, Dolnego Śląska i Czech. Życzeniem założyciela, którym jest Środkowoniemiecka Spółka Węgla Brunatnego MIBRAG GmbH, jest intensyfikacja transgranicznego dialogu naukowego oraz wzmocnienie świadomości wspólnej przeszłości, docenienie zasług w dziedzinie badań naukowych oraz wspieranie innowacyjnych pomysłów i projektów badawczych.

Powołana do istnienia w 2002 r. Fundacja ściśle współpracuje z Krajowym Urzędem ds. Archeologii w Saksonii (Landesamt für Archäologie Sachsen).

Rada Fundacji

Rada Fundacji składa się z przedstawicieli założyciela (MIBRAG GmbH), krajowych instytucji archologicznych Wolnego Kraju Saksonii oraz innych, jednogłośnie przyjętych członków:

  • dr Regina Smolnik – krajowy archeolog w Saksonii, Krajowy Urząd ds. Archeologii w Saksonii
  • dr Kai Steinbach – dyrektor handlowy MIBRAG GmbH
  • Markus Strothteicher – dyrektor handlowy w Krajowym Urzędzie ds. Archeologii w Saksonii
  • Bernard Würfel – emerytowany główny ekonomista kasy oszczędnościowej

Rada Naukowa

Międzynarodowy zespół specjalistów doradza przy przyznawaniu stypendiów i nagrody im. Wernera Coblenza. Reprezentują oni państwowe instytucje archeologiczne na obszarach objętych wsparciem Fundacji. Z urzędu zasiadają w niej również przedstawiciele założyciela Fundacji, jak i kierownictwa Krajowego Urzędu ds. Archeologii w Saksonii.

  • dr Regina Smolnik – krajowy archeolog w Saksonii
  • prof. dr Peter Ettel – kierownik Instytutu Prehistorii i Wczesnej Historii Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie
  • dr Jan Klapste – Urząd Archeologiczny (Archeologický ústav ÈSAV), Praga
  • prof. Marcin Wołoszyn – pracownik naukowy Instytutu Historii i Kultury Europy Wschodniej im G. W. Leibniza (GWZO), Lipsk 
  • dr Kai Steinbach – dyrektor handlowy w Środkowoniemieckiej Spółce Węgla Brunatnego MIBRAG GmbH

Biuro Fundacji

Biuro Fundacji ma swoją siedzibę w Dreźnie, w Krajowym Urzędzie ds. Archeologii w Saksonii. To tutaj przeprowadzane są postępowania konkursowe i tu należy składać wnioski. Biuro Fundacji organizuje spotkania ciał doradczych i koordynuje wydarzenia związane z działalnością Fundacji.

  • dr Cornelia Rupp – organizacja Fundacji Pro Archaeologia Saxoniae

Kontakt

Pro Archaeologia Saxoniae
dr Cornelia Rupp
c/o:
Landesamt für Archäologie Sachsen
Zur Wetterwarte 7
D – 01109 Dresden
tel.: +49 351 8926 680
info@nullpro-archaeologia-saxoniae.org

Scroll to Top