Formy wsparcia

Z dochodów Fundacji wspierane są innowacyjne projekty badawcze w Saksonii, na Dolnym Śląsku i w Czechach.
Szczególną tego formą jest stypendium im. Gerharda Bersu dla młodych naukowców przy realizacji ich wymagających prac dyplomowych.
Nagroda im. Wernera Coblenza przyznawana jest za wybitne, innowacyjne prace prezentujące własny wkład naukowy. Promotorzy mogą zaproponować odpowiednich kandydatów również poza wyznaczonymi terminami składania wniosków.

Stypendium im. Gerharda Bersu

Stypendium im. Gerharda Bersu przeznaczone jest wyłącznie dla bardzo utalentowanych młodych naukowców. Jest przyznawane za szczególnie wymagające prace naukowe (doktorskie i habilitacyjne) dotyczące archeologii w Saksonii, na Dolnym Śląsku i w wybranych regionach Czech (Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Plzeńský kraj, Ústecký kraj a Středoèeský kraj).
Przyznanie stypendium nie jest związane z narodowością ani miejscem studiów kandydata i przyznawane jest niezależnie od dochodów jego rodziny lub wsparcia przez osoby trzecie.

Stypendium im. Gerharda Bersu wynosi rocznie 10.800 € (dla osób mieszkających w Czechach lub w Polsce) albo 13.200 € (dla osób mieszkających w Niemczech) i przyznawane jest z reguły na dwa lata. Wnioski można składać w określonym terminie po ogłoszeniu naboru.

Patron

Gerhard Bersu (*1898, †1964) był ważnym niemieckim prehistorykiem, który nawet w najtrudniejszych warunkach z wielką odwagą cywilną istotnie wpłynął promocję i rozwój badań nad prehistorią i wczesnymi dziejami nie tylko w Niemczech. Od 1931 r. pracował jako pierwszy dyrektor Komisji Rzymsko-Germańskiej. Po przejęciu władzy przez narodowych socjalistów ze względu na swoje żydowskie pochodzenie został pozbawiony urzędu w 1935 r., a w 1937 r. przeszedł na przymusową emeryturę. Bersu wyemigrował do Anglii i nawet po internowaniu go jako „wrogiego cudzoziemca“ na wyspie Man, przeprowadzał badania archeologiczne tej wyspy. W 1947 r. powołano go na profesora w Royal Irish Academy. W 1950 r. wrócił do Niemiec, aby aż do emerytury pracować ponownie jako dyrektor Komisji Rzymsko-Germańskiej. Bersu zmarł w 1964 r. podczas posiedzenia w Magdeburgu.

Nagroda Wernera Coblenza

Nagrodę tę przyznaje się osobom, które szczególnie zasłużyły się dla badań i atrakcyjnej prezentacji muzealnej zabytków archeologicznych z terenów Saksonii, Dolnego Śląska oraz Czech (regiony: Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Plzeńský kraj, Ústecký kraj i Středočeský kraj).

Jej przyznanie jest niezależne od narodowości kandydatów.

Nagradzane są:

  • wybitne, nowatorskie prace prezentujące własny wkład naukowy autora (np. dysertacje doktorskie, prace dyplomowe lub habilitacyjne itp.)
  • wyróżniające się prezentacje muzealne, tj. szczególne pod względem merytorycznym i wizualnym (np. wystawy stałe lub czasowe).
  • Nagradzane mogą być również prezentacje plenerowe, które wyznaczają nowe standardy pod względem treści i pomysłu, jak na przykład archeologiczne szlaki piesze i rowerowe albo szczególnie atrakcyjne objaśnienia dotyczące zabytków archeologicznych w terenie.

Nagrodę przyznaje się niezależnie od terminów składania wniosków, a odpowiedni kandydaci mogą być zgłaszani przez swoich promotorów albo też zgłaszać się sami. Wysokość nagrody to jednorazowa wypłata w kwocie 5000 €.

Patron

Werner Coblenz (*1917, †1995) należał do najwybitniejszych archeologów w środkowych Niemczech. Swoją pracę doktorską, rozpoczęta jeszcze przed II wojną światową, dotycząca znalezisk grobowych ze środkowej epoki brązu na terenie Saksonii mógł dokończyć dopiero po roku 1945. W 1949 r. został dyrektorem Krajowego Muzeum Prehistorii w Dreźnie. Stworzył struktury instytucjonalnej ochrony i konserwacji zabytków archeologicznych oraz kierował odbudową Pałacu Japońskiego jako siedziby administracji i budynku muzealnego. Konsekwentnie pielęgnował wymianę naukową z wszystkimi kolegami ze różnych części Niemiec, w którą angażował się przez cały okres podziału na RFN i NRD. Ten lipski profesor tytularny pozostawił po sobie ponad 400 publikacji, w tym 10 monografii. Coblenz zmarł w 1995 r. podczas konferencji naukowej w Kempten (Allgäu).

Scroll to Top