Nadace

Nadace „Pro Archaeologia Saxonie“, domovským sídlem v Sasku, podporuje a honoruje vynikající archeologicky orientované projekty mladých vědkyň a vědců v Sasku, Dolním Slezsku a Čechách. Cílem zakladatele nadace, Středoněmecké hnědouhelné společnosti MIBRAG GmbH, je zintenzivnění přeshraničního vědeckého dialogu, posílení povědomí o společné minulosti, vyznamenání excelentních vědeckých prací a podpora inovativních idejí a výzkumných postupů.

Nadace, založená v roce 2002, úzce spolupracuje se Saským zemským úřadem pro archeologii (Landesamt für Archäologie Sachsen).

Správní rada nadace

Správní rada nadace se skládá ze zástupců zakladatele nadace, společnosti MIBRAG GmbH, dále zástupců úřadu Landesamt für Archäologie Sachsen a dalších, „jmenovitě“ zvolených členů:

  • Dr. Regina Smolnik, zemská archeoložka Svobodného státu Sasko, Landesamt für Archäologie Sachsen
  • Dr. Kai Steinbach, obchodní vedoucí, MIBRAG GmbH
  • Markus Strothteicher, obchodní ředitel, Landesamt für Archäologie Sachsen
  • Bernard Würfel, bývalý ekonom spořitelny, v důchodu

Vědecká rada

Vědecká rada, složená z mezinárodně uznávaných vědeckých pracovníků, je poradním orgánem při udělování stipendií a ceny Wernera Coblenze. Její členové zastupují zemskou archeologii v podporovaných regionech. V souladu se stanovami jsou členy rady také zástupce zakladatele nadace a zástupce obchodního vedení úřadu Landesamt für Archäologie Sachsen.

členové vědecké rady:

  • Dr. Regina Smolnik, zemská archeoložka Svobodného státu Sasko, Landesamt für Archäologie Sachsen
  • Prof. Dr. Peter Ettel, vedoucí semináře, Seminar für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena
  • Prof. Dr. Jan Klápště, vědecký pracovník, Ústav pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Archeologický ústav AV ČR, Praha
  • Prof. Dr. Marcin Wołoszyn, vědecký pracovník, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) v Lipsku
  • Dr. Kai Steinbach, obchodní ředitel, MIBRAG GmbH.

Kancelář nadace

Kancelář nadace má sídlo v Drážďanech, v Landesamt für Archäologie Sachsen. Sem se zasílají podávané návrhy, zde probíhají výběrová řízení. Kancelář nadace organizuje setkávání poradců a koordinuje činnost nadace.

  • Dr. Cornelia Rupp, kancelář nadace Pro Archaeologia Saxoniae

http://www.pro-archaeologia-saxoniae.org/

Kontakt

Pro Archaeologia Saxoniae
z.Hd. Dr. Cornelia Rupp
c/o:
Landesamt für Archäologie Sachsen
Zur Wetterwarte 7
D – 01109 Dresden
Tel.: +49 351 8926 680
info@nullpro-archaeologia-saxoniae.org

Přejít nahoru